Logopediste Lisa Goemaere, studeerde af in juni 2013 aan de Arteveldehogeschool in Gent. Zij liep stage in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum en een zelfstandige groepspraktijk.

Zij is een geconventioneerd therapeut en hanteert dus de wettelijke RIZIV-tarieven. Voor een groot aantal behandelingen is er, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan, een tegemoetkoming via de mutualiteit voorzien.

Zij is ook lid van de VVL (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten). Dit houdt in dat ze op de hoogte wordt gehouden van nieuw werk- en testmateriaal, veranderingen in de nomenclatuur, …

Kinderen en volwassenen kunnen bij haar terecht voor informatie/advies, begeleiding, onderzoek en/of behandeling bij:

  • een articulatiestoornis
  • afwijkend mondgedrag
  • een motorische spraakstoornis (dysartrie)
  • een neurogene taalstoornis (afasie)
  • een taalontwikkelingsstoornis
  • een lees-, schrijf-, rekenstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
  • slikproblemen

Door zich regelmatig bij te scholen, blijft ze op de hoogte van de nieuwe tendensen.

U kan met Lisa een afspraak maken van maandag tot vrijdag tussen 8.00u en 17.00u.

U kan Lisa contacteren via mail: logopedist@tenanker.be of telefonisch op: 0492 72 54 90